פלא יועץ

ספר פלא יועץ
רבי אליעזר פאפו זצ"ל
ספר מוסר חשוב אשר נלמד רבות בתפוצות עם ישראל.
הספר כתוב בלשון קלה והוא שווה לכל נפש.
הוא נוסך בלומד בו יראת שמים אמתית, אהבת המצוות וקירבת השם.
הספר בנוי מאותיות ונושאים המתחילים בשם האות,
והוא מסודר לפי סדר הא"ב.מתוך ההקדמה לספר מאת המחבר רבי אליעזר פאפו זצ"ל:

"ואליכם אישים אקרא, אחי ועמי, לקוח את ספר התורה הזה ובזה, וכזה למדו היטב לטוב לכם, שמעו ותחי נפשכם. ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה ובעולם הבא גילה אחר גילה. חזק ונתחזק בעד אלוקינו, נחוס על כבוד קונינו, אשר בעונותינו הוא עומד בתוך הגולה. לכו ונשובה אל ה', נעבוד אותו בששון ושמחה כמשוש חתן על כלה. לעורר את האהבה ולחבר הדודים יחדיו בגילה. אולי יתעשת האלוקים ויחיש לנו הגאולה. כן יהי רצון במהרה בימנו אמן".על שער הספר המקורי כתוב:

"עצה טובה קמשמע לן רבי, רבי שנה ופירש איזוהי דרך ישרה לסור ממוקשי מות, אשר המה לבעל פעור נצמדים. בדברים ערבים ומתוקים כל חיך, שטועמו אומר לי סם חיי דכלא ביה, חבו ממתקים וכולו מחמדים. דברים המוצדקים יוצאים מעומקא דליבא דרחמנע בעי, והמה יורדים חדרי בטן, ומזהב ומפז רב נחמדים".