סדר הדלקת נרות חנוכה והלכות חנוכה

סדר הדלקת נרות חנוכה להורדה
עם הלכות חנוכה מאת הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל
והסבר על כיצד מדליקים נרות חנוכה
כמו כן מצורף הפיוט מעוז צור עם פירוש

סדר הדלקת נרות חנוכה והסבר כיצד מדליקים נרות חנוכה
והפיוט מעוז צור עם ביאור
להורדה לחץ כאן


מתוך ההקדמה לספר:

והיום יש לנו הלכות ופרטי הלכות ופרטי פרטים ופרטי פרטי פרטים, וכן הלאה, וקשה ללמוד הכל, ועוד יותר קשה לזכור הכל, ועל כולנה קשה למצוא משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, ובפרט שבהרבה הלכות יש דעות לכאן ולכאן, והלומד לא תמיד יודע מה עליו לעשות.
לכן לקטתי ואספתי קיצורי הלכות המצויים למעשה, והנוגעים לכמה נושאים, כדי להקל על המעיין. וכעת בעזרת השם יתברך הנני מוציא לאור קיצור הלכות פורים, כדי שהלומד ידע מה לעשות למעשה בימים החשובים האלו.