משנה ברורה

להורדה לקריאה:
משנה ברורה
משנה ברורה להורדה ולקריאה

משנה ברורה חלק א'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ב'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ג'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ד'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ה'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ו'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן


משנה ברורה לקריאה ללא פסקי השולחן ערוך והרמ"א
אתר ספריא
לקריאה לחץ כאן

הספר "משנה ברורה" הוא ספר הלכתי חשוב ויסודי, נכתב ע"י מרן גאון ישראל רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל, הידוע בפי כל בכינויו "החפץ חיים". הדפסת כל כרכי ה"משנה ברורה" התפרסה למשך כמה שנים. ההדפסה התחילה בסביבות שנת תרמ"ד, והיא הייתה בימי חייו של ה"חפץ חיים".
ה"משנה ברורה" נכתב כפירוש והרחבה על חלק "אורח חיים" שב"שולחן ערוך" לרבי יוסף קארו זצ"ל והגהות הרמ"א זצ"ל. ה"חפץ חיים" הוסיף יתר הרחבה למה שנכתב ב"משנה ברורה", תוספת זו הודפסה בספר "משנה ברורה" תחת השם "ביאור הלכה". כמו כן הוא הוסיף שם תוספת הערות על ה"משנה ברורה", תוספת זו נקראת "שער הציון". ספרים נוספים שה"חפץ חיים" הדפיס בתוך ספרו "משנה ברורה" הם הספר "באר היטב" והספר "שערי תשובה", שניהם גם נכתבו כדברי הרחבה ל"שולחן ערוך".
ה"חפץ חיים" זצ"ל כתב את ה"משנה ברורה" כספר הלכתי התואם את הפסיקה לאשכנזים, אך כמובן מאליו רבות בו ההלכות השייכות גם לציבור הספרדים, ועל כן גם ספרדים רבים נוהגים ללמוד את הספר משנה ברורה.

המשנה ברורה מכיל שישה חלקים:
משנה ברורה חלק א' עוסק בהלכות הנהגת אדם בבוקר, ציצית, תפילין, ברכות השחר ושאר ברכות, קריאת שמע ותפילה.
משנה ברורה חלק ב' עוסק בהלכות נשיאת כפיים לכהנים, המשך חלקי התפילה, קריאת ספר תורה, בית הכנסת, נטילת ידיים, בציעת הפת, דברים שנוהגים בסעודה, מים אחרונים, ברכת המזון, ברכת הפירות, ברכת הבשמים, ברכת הניסים, ברכות ההודאות, ברכות שונות, תפילת מנחה, תפילת ערבית ועוד.
משנה ברורה חלק ג' עוסק בהלכות שבת.
משנה ברורה חלק ד' עוסק בהלכות עירובין בשבת והלכות ראש חודש.
משנה ברורה חלק ה' עוסק בהלכות פסח והלכות יום טוב.
משנה ברורה חלק ו' עוסק בהלכות חול המועד, תשעה באב ושאר תעניות, ראש השנה, יום כיפור, סוכה, לולב, חנוכה, פורים.