שערי ימי הפורים

ספר שערי ימי הפורים
הרב יודה טשזנר שליט"א
הלכות פורים להורדה
ספר קיצור הלכות שנכתב על ידי המורה הוראה של קהילת אופקים.
הספר עוסק בהלכות חודש אדר, בעניני ארבע הפרשיות הנקראות בחודש זה, בהלכות קריאת מגילת אסתר, ובשאר 
בהלכות ימי הפורים.
ניתן למצוא בספר גם את ענייני מחיית עמלק בזמננומתוך ההקדמה לספר:

והיום יש לנו הלכות ופרטי הלכות ופרטי פרטים ופרטי פרטי פרטים, וכן הלאה, וקשה ללמוד הכל, ועוד יותר קשה לזכור הכל, ועל כולנה קשה למצוא משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, ובפרט שבהרבה הלכות יש דעות לכאן ולכאן, והלומד לא תמיד יודע מה עליו לעשות.
לכן לקטתי ואספתי קיצורי הלכות המצויים למעשה, והנוגעים לכמה נושאים, כדי להקל על המעיין. וכעת בעזרת השם יתברך הנני מוציא לאור קיצור הלכות פורים, כדי שהלומד ידע מה לעשות למעשה בימים החשובים האלו.