פלא יועץ

ספר פלא יועץ
רבי אליעזר פאפו זצ"ל
ספר מוסר חשוב אשר נלמד רבות בתפוצות עם ישראל.
הספר כתוב בלשון קלה והוא שווה לכל נפש.
הוא נוסך בלומד בו יראת שמים אמתית, אהבת המצוות וקירבת השם.
הספר בנוי מאותיות ונושאים המתחילים בשם האות,
והוא מסודר לפי סדר הא"ב.מתוך ההקדמה לספר מאת המחבר רבי אליעזר פאפו זצ"ל:

"ואליכם אישים אקרא, אחי ועמי, לקוח את ספר התורה הזה ובזה, וכזה למדו היטב לטוב לכם, שמעו ותחי נפשכם. ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה ובעולם הבא גילה אחר גילה. חזק ונתחזק בעד אלוקינו, נחוס על כבוד קונינו, אשר בעונותינו הוא עומד בתוך הגולה. לכו ונשובה אל ה', נעבוד אותו בששון ושמחה כמשוש חתן על כלה. לעורר את האהבה ולחבר הדודים יחדיו בגילה. אולי יתעשת האלוקים ויחיש לנו הגאולה. כן יהי רצון במהרה בימנו אמן".על שער הספר המקורי כתוב:

"עצה טובה קמשמע לן רבי, רבי שנה ופירש איזוהי דרך ישרה לסור ממוקשי מות, אשר המה לבעל פעור נצמדים. בדברים ערבים ומתוקים כל חיך, שטועמו אומר לי סם חיי דכלא ביה, חבו ממתקים וכולו מחמדים. דברים המוצדקים יוצאים מעומקא דליבא דרחמנע בעי, והמה יורדים חדרי בטן, ומזהב ומפז רב נחמדים".

סדר הדלקת נרות חנוכה והלכות חנוכה

סדר הדלקת נרות חנוכה להורדה
עם הלכות חנוכה מאת הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל
והסבר על כיצד מדליקים נרות חנוכה
כמו כן מצורף הפיוט מעוז צור עם פירוש

סדר הדלקת נרות חנוכה והסבר כיצד מדליקים נרות חנוכה
והפיוט מעוז צור עם ביאור
להורדה לחץ כאן


מתוך ההקדמה לספר:

והיום יש לנו הלכות ופרטי הלכות ופרטי פרטים ופרטי פרטי פרטים, וכן הלאה, וקשה ללמוד הכל, ועוד יותר קשה לזכור הכל, ועל כולנה קשה למצוא משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, ובפרט שבהרבה הלכות יש דעות לכאן ולכאן, והלומד לא תמיד יודע מה עליו לעשות.
לכן לקטתי ואספתי קיצורי הלכות המצויים למעשה, והנוגעים לכמה נושאים, כדי להקל על המעיין. וכעת בעזרת השם יתברך הנני מוציא לאור קיצור הלכות פורים, כדי שהלומד ידע מה לעשות למעשה בימים החשובים האלו.

שמונה פרקים לרמב"ם

שמונה פרקים לרמב"ם

שמונה פרקים הוא שם ההקדמה שכתב הרמב"ם לפירושו על מסכת אבות.
בשמונה פרקים לרמב"ם מובאים יסודות חשובים בנפש האדם, בתיקון המידות, בדרך עבודת השם וקיום המצוות.
מקבל אצל רבים ללמוד את השמונה פרקים לרמב"ם באופן נפרד, ולא כחלק מלימוד פרקי אבות, ואכן, במהלך הדורות יצאו כמה וכמה מהדורות של השמונה פרקים באופן נפרד מפירושו של הרמב"ם לפרקי אבות.
את השמונה פרקים הרמב"ם כתב בערבית, והוא תורגם ללשון הקודש ע"י רבי שמואל אבן תיבון.


אתר היברו בוקס
שמונה פרקים להורדה עם הגהות ותרגום אנגלי

משנה ברורה

להורדה לקריאה:
משנה ברורה
משנה ברורה להורדה ולקריאה

משנה ברורה חלק א'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ב'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ג'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ד'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ה'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן

משנה ברורה חלק ו'
לקריאה לחץ כאן
להורדה לחץ כאן


משנה ברורה לקריאה ללא פסקי השולחן ערוך והרמ"א
אתר ספריא
לקריאה לחץ כאן

הספר "משנה ברורה" הוא ספר הלכתי חשוב ויסודי, נכתב ע"י מרן גאון ישראל רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל, הידוע בפי כל בכינויו "החפץ חיים". הדפסת כל כרכי ה"משנה ברורה" התפרסה למשך כמה שנים. ההדפסה התחילה בסביבות שנת תרמ"ד, והיא הייתה בימי חייו של ה"חפץ חיים".
ה"משנה ברורה" נכתב כפירוש והרחבה על חלק "אורח חיים" שב"שולחן ערוך" לרבי יוסף קארו זצ"ל והגהות הרמ"א זצ"ל. ה"חפץ חיים" הוסיף יתר הרחבה למה שנכתב ב"משנה ברורה", תוספת זו הודפסה בספר "משנה ברורה" תחת השם "ביאור הלכה". כמו כן הוא הוסיף שם תוספת הערות על ה"משנה ברורה", תוספת זו נקראת "שער הציון". ספרים נוספים שה"חפץ חיים" הדפיס בתוך ספרו "משנה ברורה" הם הספר "באר היטב" והספר "שערי תשובה", שניהם גם נכתבו כדברי הרחבה ל"שולחן ערוך".
ה"חפץ חיים" זצ"ל כתב את ה"משנה ברורה" כספר הלכתי התואם את הפסיקה לאשכנזים, אך כמובן מאליו רבות בו ההלכות השייכות גם לציבור הספרדים, ועל כן גם ספרדים רבים נוהגים ללמוד את הספר משנה ברורה.

המשנה ברורה מכיל שישה חלקים:
משנה ברורה חלק א' עוסק בהלכות הנהגת אדם בבוקר, ציצית, תפילין, ברכות השחר ושאר ברכות, קריאת שמע ותפילה.
משנה ברורה חלק ב' עוסק בהלכות נשיאת כפיים לכהנים, המשך חלקי התפילה, קריאת ספר תורה, בית הכנסת, נטילת ידיים, בציעת הפת, דברים שנוהגים בסעודה, מים אחרונים, ברכת המזון, ברכת הפירות, ברכת הבשמים, ברכת הניסים, ברכות ההודאות, ברכות שונות, תפילת מנחה, תפילת ערבית ועוד.
משנה ברורה חלק ג' עוסק בהלכות שבת.
משנה ברורה חלק ד' עוסק בהלכות עירובין בשבת והלכות ראש חודש.
משנה ברורה חלק ה' עוסק בהלכות פסח והלכות יום טוב.
משנה ברורה חלק ו' עוסק בהלכות חול המועד, תשעה באב ושאר תעניות, ראש השנה, יום כיפור, סוכה, לולב, חנוכה, פורים.

שערי ימי הפורים

ספר שערי ימי הפורים
הרב יודה טשזנר שליט"א
הלכות פורים להורדה
ספר קיצור הלכות שנכתב על ידי המורה הוראה של קהילת אופקים.
הספר עוסק בהלכות חודש אדר, בעניני ארבע הפרשיות הנקראות בחודש זה, בהלכות קריאת מגילת אסתר, ובשאר 
בהלכות ימי הפורים.
ניתן למצוא בספר גם את ענייני מחיית עמלק בזמננומתוך ההקדמה לספר:

והיום יש לנו הלכות ופרטי הלכות ופרטי פרטים ופרטי פרטי פרטים, וכן הלאה, וקשה ללמוד הכל, ועוד יותר קשה לזכור הכל, ועל כולנה קשה למצוא משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, ובפרט שבהרבה הלכות יש דעות לכאן ולכאן, והלומד לא תמיד יודע מה עליו לעשות.
לכן לקטתי ואספתי קיצורי הלכות המצויים למעשה, והנוגעים לכמה נושאים, כדי להקל על המעיין. וכעת בעזרת השם יתברך הנני מוציא לאור קיצור הלכות פורים, כדי שהלומד ידע מה לעשות למעשה בימים החשובים האלו.